Ankara'daki OSTİM Teknik Üniversitesi İle Azerbaycan Tarım Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ankara'daki OSTİM Teknik Üniversitesi İle Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Türk çiftçisine de yarar sağlayacak.

Ankara'daki OSTİM Teknik Üniversitesi İle Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Türk çiftçisine de yarar sağlayacak.

Ankara'daki OSTİM Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Zeki Şimşek: Azerbaycan Devletiyle yapılan her türlü iş birliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve OSTİM Teknik Üniversitesi olarak özel.

7 İKLİMİN YAŞANDIĞI KADİM BİR COĞRAFYA

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Dr. Nevzat Birişik: İş birlikleri iki taraf içinde büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. . Azerbaycan tarım alanında potansiyeli olan 7 iklimin yaşandığı kadim bir coğrafya.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı Bakan Müşaviri Tariyel Pəhahov: Türkiye hem ilim alanında hem tarım alanında dünya genelinde oldukça önemli bir devlettir.

TARNET Genel Müdür Yardımcısı Sönmez Buğra Yılmaz: Dijitalleştikçe daha çok tarım toplumu oluyoruz.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı Tarım, İlim ve İnovasyon Merkezinin Direktörü Sayın İmran Cümşüdov: Türkiye ve Azerbaycan iki dost ve kardeş ülkedir.

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın: Savunma ve tarımın başka ülkelerin insafına bırakılamayacak kadar stratejiktir. Salgın döneminde tarımın önemi daha yakından hissedildi.

Azerbaycan Tarımsal Araştırma Enstitüsü Başkanı Sayın Faiq Xudayev: OSTİM Teknik Üniversitesiyle özellikle tarım alanda yapacağımız iş birliği ülkemize yeni projelerin getirilmesi açısından önemli olacaktır.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek: Tarımın bütün unsurları sanayi ile doğrudan ilgilidir. Tarıma karşı bir sanayi düşünülemez.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında bugün ikili iş birliği protokolü töreni online gerçekleştirildi. OSTİM Teknik Üniversitesi YouTube Kanalında gerçekleştirilen protokol töreninde ikili iş birliğinin detayları şu şekilde belirtildi:

OSTİM Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Zeki Şimşek programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında OSTİM Teknik Üniversitesi ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında tarıma yönelik ortak yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi amacıyla imzalanan protokolün önemine dikkat çekti.

Sayın Zeki Şimşek, OSTİM Teknik Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda pek çok üniversite ile ikili anlaşmalara imza atıldığını fakat kardeş Azerbaycan Devletiyle yapılan her türlü iş birliğine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından özel bir önem atfedildiğini ifade etti.

PROJELER YAPMALARINI ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ

Şimşek ayrıca “Öğrencilerimizin ülkemizde önemli bir yeri olan tarım alanlarını araştırma alanları olarak seçmesini ve bu doğrultuda projeler yapmalarını önemli görüyoruz. Bu amaçla bundan sonraki süreçlerde de tarıma yönelik projelerle Azerbaycan Hükümeti Tarım Bakanlığı ile iş birliklerimizin devam etmesini arzu etmekteyiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

İŞ BİRLİKLERİ İKİ TARAF İÇİN DE BÜYÜK BİR POTANSİYEL

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Dr. Nevzat Birişik: İki ülke arasındaki tarımsal iş birliklerini ve tarım politikalarının geleceği konusunda konuşmalarını gerçekleştirmekteler. TAGEM Türkiye’deki en büyük araştırma inovasyon ve organizasyondur. 7.000 tam zamanlı çalışanı, 65 ilde araştırma kampüsü ve çalışmalarıyla 30 yıldır bu alanda faaliyet göstermektedir.

Son yıllarda Azerbaycan ile sıkı iş birliklerimiz var. Azerbaycan’da 3 ana muhatap; Azerbaycan Tarım Bakanlığı, Azerbaycan Gıda Güvenliği Otoritesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Tarım Bürosu.

İş birlikleri iki taraf için de büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Türkiye büyük bir tarım ülkesi ve ciddi bir tecrübesi var. Azerbaycan ise tarım alanında potansiyeli olan 7 iklimin yaşandığı kadim bir coğrafya.

Azerbaycan hükümeti ile aramızda yürüyen faaliyetler;

-Nahçivan Özerk Bölgesinde tahıl üretimini arttırmak için Türkiye’de kuraklığa karşı geliştirilmiş çeşitleri orada deniyoruz, geliştiriyoruz.

-Sulama sistemleri; ciddi bir rehabilitasyona ihtiyaç var.

-Azerbaycan hükümetinin artan ekonomik faaliyetleri ihracatı gerekli kılıyor. İhracat için çok güçlü karantina laboratuvarlarına, yetişmiş uzmanlara ve uluslararası kabul görmüş teşhis protokollerine ihtiyaç var. Azerbaycan’ın bitki sağlığı ve karantina hususunun geliştirilmesi için Bakü’ye gönderilmek üzere 5 uzman yetiştiriliyor.

-Tarım 4.0 yani Sanayi 4.0’a paralel yeni bir takım teknolojilerin Azerbaycan ekonomisine kazandırılması. Drone uygulamaları, görüntü işleme sistemleri ve sulama ya da gübrelemede otomasyonlar vb.

-Tarımda sigortacılık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

TARGEM olarak özellikle OSTİM Üniversitesi’nin Ankara’daki teknoloji geliştirme, teknolojik aletlerin üretilmesi ve tarımda sanayiye dair çözümlerin geliştirilmesine dair çalışmalarda, Ankara’daki 5 enstitüleri başta olmak üzere tüm enstitüleriyle çalışmaların bir paydaşı olmak istediklerini belirtti.

Türkiye Hem İlim Alanında Hem Tarım Alanında Dünya Genelinde Oldukça Önemli Bir Devlettir

Azerbaycan Tarım Bakanlığı Bakan Müşaviri Tariyel Pəhahov: Böyle gerekli bir faaliyeti karşılıklı başlattığı için OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetine ve Rektöre teşekkürlerimi bildiririm. Hiç şüphesiz daha önce de bir çok defa Türkiye ve Azerbaycan alimlerinin karşılıklı çalıştığı zamanlar olmuştur. Bugün Türkiye hem ilim alanında hem tarım alanında dünya genelinde oldukça önemli bir devlettir. Her zaman olduğu gibi Karabağ savaşında da bizim yanımızda olması bizi desteklemesi bizi ayrıca mutlu etti.

DİJİTALLEŞTİKÇE DAHA ÇOK TARIM TOPLUMU OLUYORUZ.

TARNET Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sönmez Buğra Yılmaz: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 1 milyon üyesiyle tarımda en büyük ve en aktif kurum. Biz tarım teknolojisi üzerine çalışan bir kurumuz ve tarımdaki tüm gelişmeleri kooperatiflerimiz aracılığıyla çiftçilerimize aktarmaktayız.

Dijitalleştikçe daha çok tarım toplumu oluyoruz. ABD ve İsrail tarımın dijitalleşmesi konusunda büyük rakamlarda oranlar harcamaktalar. Bizim çiftçilerimizin de bu yarışa katılacağını, aile çiftçilerimizin endüstrileşme süreciyle birlikte geleneksel kabullerini yıkmak zor, değişim ve dönüşüm sürecinde çiftçilerimizin bu sürece katılımı yüksek.

AKILLI TRAKTÖR SİSTEMİ

Tarımda teknolojinin gelişimiyle gerek sulama da gerek ilaçlama da çok ciddi zaman kazancı ve girdi maliyetlerinde azalma kaydedildi. Akıllı traktör sistemini çiftçilerimiz ile hayata geçiriyoruz. Bu iş birliğini de OSTİM Teknik Üniversitesi ile yapıyoruz.

Tarımsal ürünlere talep artışının artacağı buna paralel olarak ekilebilir alanların azalacağını bunu da tarım da milli teknoloji hamlesi gerçekleştirerek aşacağız. Buradaki tüm kazandığımız deneyimleri hep beraber geliştirmenin bu protokol ile birlikte olacağına inancım tamdır. Çiftçimizin kıymetini onlara daha iyi anlatmamız lazım, farkındalık çalışmalarına ilkokuldan başlatıyoruz dijital tarım teknolojileri konusunda çocuklarımızı geliştiriyoruz. Tarım liselerimiz de önemli çalışmalar yapıyor akıllı tarım atölyeleri kuruyoruz yeni eğitim müfredatı başlattık, ailelerin çocuklarıyla birlikte oynayacağı kutu oyunu yaptık. Girdi maliyetlerini düşürmemiz lazım, çiftçimizin yüzünü güldürmemiz, genç nüfusu tarıma teşvik etmemiz olmazsa olmazımızdır.

Bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İKİ DOST VE KARDEŞ ÜLKEDİR

Türkiye ve Azerbaycan İki Dost ve Kardeş Ülkedir. Azerbaycan Tarım Bakanlığı Tarım, İlim ve İnovasyon Merkezinin Direktörü Sayın İmran Cümşüdov: Türkiye ve Azerbaycan iki dost ve kardeş ülkedir. Tüm sahalarda bu iki devlet arasındaki iletişimler çok yüksek seviyededir. Biz de aynı zamanda çalışıp kendi ilişkilerimizi daha da sıkılaştırmalıyız. Bugünkü törenimiz de bu amaca hizmet ediyor. Azerbaycan bir tarım

ülkesidir. Nüfusun çoğu köylerde yaşıyor. Bu yüzden ülke başkanı Sayın İlham Aliyevin başkanlığı altında bu sahada insanların iyi yaşaması yönünde büyük işler görülmüş ve neticede tarım sektörü en önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. Artık ülkemizde bu yönde devamlılık temin olunmuştur. Yerli üretim sayesinde yaşam seviyesi yükseltilmiş, hatta bir takım mahsülün yurt dışına ihracına başlanmıştır.

KARŞILIKLI İLİŞKİLER YÜRÜTMELİYİZ

Diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de tarım alanında ilerleme diğer ülkelerle karşılıklı iş birlikleri sayesinde mümkün. Bunun için biz Türkiye devleti ile karşılıklı ilişkiler yürütmeliyiz. Yeni teknolojiler, genetik malzemeler, meyvecilik, kadro hazırlığı gibi işlerde faaliyet göstermeliyiz. Bu açıdan bugünkü bu tören çok büyük bir önem arz etmektedir.

Bu tören sayesinse hem tarım hem de diğer sahalarda karşılıklı iş birlikleri güçlenecek ve iki devlet arasında ilişkiler daha yüksek boyuta ulaşacaktır. Herkese teşekkür ediyor ve bu anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum.

Savunma ve Tarım Başka Ülkelerin İnsafına Bırakılamayacak Kadar Stratejik

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın: Karabağ Zaferini tebrik ederek, OSTİM’de tarım teknolojilerine dayalı önemli çalışmaların ve projelerin yürütüldüğünü ifade etti. Azerbaycan ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemini ifade eden Orhan Aydın, savunma ve tarımın başka ülkelerin insafına bırakılamayacak kadar stratejik olduğunu belirtirken, salgın döneminde tarımın öneminin daha yakından hissedildiğini ifade etti. Protokolün tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

İş Birliği Ülkemize Yeni Projelerin Getirilmesi Açısından Önemli

Azerbaycan Tarımsal Araştırma Enstitüsü Başkanı Sayın Faiq Xudayev: Ben düşünüyorum ki bugün Tarımsal Araştırma Enstitüsünün hayatında önemli günlerden biridir. Diğer konularda olduğu gibi bu enstitü Azerbaycan’da tarım siyasetinin formalaşmasında büyük rol oynamaktadır. Tarımsal Araştırma Enstitüsü hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Bu enstitü 1950 yılından beri çalışıyor. Enstitü Bakü’de Hazar Denizi sahilinde yerleşiyor. Enstitü 8 şube 5 laboratuvardan oluşuyor. Bundan başka 11 farklı ilçede enstitünün çeşitli şubeleri faaliyet sürdürüyor. Enstitümüzün 320 kişilik çalışan heyeti var. Bugün OSTİM Teknik Üniversitesiyle özellikle tarım alanda yapacağımız iş birliği ülkemize yeni projelerin getirilmesi açısından önemli olacaktır. Diğer yandan bu iş birliği gelecek ortak projelerin gerçekleşmesine yol açacaktır. Bunun için bu ortaklığın gerçekleşmesinde katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

TARIMIN BÜTÜN UNSURLARI SANAYİ İLE DOĞRUDAN İLGİLİDİR

Tarımın Bütün Unsurları Sanayi İle Doğrudan İlgilidir. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Karabağ’da verilen mücadelenin tarımsal kalkınmayla birlikte taçlanacağını belirtirken iki ülke arasındaki tarım, sanayi ve teknoloji alanındaki iş birliklerinin önemini vurguladı. Yülek konuşmasında, “Bugün içinde yaşadığımız kadim medeniyetlerin beşiği olan coğrafya, insan hayatının sağlıklı bir şekilde devam etmesinin anahtarını tarım ve hayvancılıkta çevre sağlığı için orman ve tabiatın yeşillendirilmesinde görülmüştür.

Çünkü havada ve suda olan insanda da olacaktır. Tabi bu gelişmelerin tarım sektöründe özellikle kaydedilmesi de sanayi ve teknoloji sektöründeki gelişmelere dayanmaktadır. Dünyanın ekonomik faktörlerinin başında yer alan ve insanoğlunun yerleşik hayata geçmesinden itibaren hayatta kalmasını sağlayan tarım sektörü, hayatımızın sürdürülebilmesi, gıda güvenliğimizin sağlanabilmesi, istihdama katkısı ve insan hayatına ve diğer sektörlere sağladığı diğer katkılarla önemini hiçbir zaman yitirmeyecek bir sektördür.

Ne yazık ki 21. yüzyılda da hava da su da toprak da yara almıştır. Kaynaklarımızı korumak ve geliştirmek hayati bir önem taşımaktadır. Bu gelişim sürecinin multi disipliner bir şekilde yenilikçi bir bakış açışıyla sanayi ve teknolojiyi içerecek bir çerçeve içerisinde yürütülmesi çok önemlidir.

Bu bağlamda kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın Türkiye ile şu anda gerçekleştirdiği imza töreniyle tohumunu atmakta olduğumuz tarım alanındaki iş birliğinin önemini anlatmaya kelimeler kifayet etmez. Karabağ’ın cennet topraklarının tarımsal ve ekonomik açıdan Azerbaycan’a katkı getirmesini sağlamakta buradaki arkadaşlarımın ve bizlerin görevidir.

Karabağ mücadelesinde Türkiye Türkleri ile Azerbaycan Türklerinin hep birlikte ele ele vererek bu toprak parçamızı geri alması hepimizi çok duygulandırdı. Ancak mücadele burada bitmiyor, asıl şimdi başlıyor.

Ermeniler tarafından yakılıp yıkılan bir milyondan fazla Azerbaycan Türkünün kaçkınlar haline gelmesine sebep olan saldırıdan sonra artık o topraklarımızın Azerbaycan’ımızın diğer topraklarıyla birlikte tekrar cennet haline çevrilmesi yine tarımla ormancılıkla ve tabi ki sanayi ile olacak. Tarımın bütün unsurları sanayi ile doğrudan ilgilidir.

TARIMA KARŞI BİR SANAYİ DÜŞÜNÜLEMEZ

Tarıma karşı bir sanayi düşünülemez. Tabi ki sanayi ile mümkün olacak. Bizim gibi ülkelerin tarım ve sanayiyi birlikte düşünmesi gerekir.” dedi.

19 Oca 2021 - 21:26 - Gündem

Muhabir  Kutlu Rıfatgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Başkent Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Başkent hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medya Başkent editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Başkent değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Sizce Kim Olur?