KOSGEB Kimlere, Hangi Nakit Destekleri Kaç Liraya Kadar Hangi Şartlarda Veriyor?

KOSGEB Kimlere, hangi nakit destekleri kaç liraya kadar hangi şartlarda veriyor? İşte 2021 KOSGEB nakit desteklerinin tamamı.

2021/01/16/manisa-fabrika.jpg
2020/12/23/bagimsiz-maden-iscileri-004.jpg
+1
Haber albümü için resme tıklayın

KOSGEB Kimlere, hangi nakit destekleri kaç liraya kadar hangi şartlarda veriyor? İşte 2021 KOSGEB nakit desteklerinin tamamı.

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Geleneksel Girişimcilere 60 Bin TL İleri Girişimcilere 370 Bin TL'ye kadar destek! KOSGEB Destek Programları

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

2019 yılında uygulamaya alınan e-Akademi üzerinden Online Girişimcilik Eğitimlerinin tamamlanması sonrasında yeni kurulan işletmelere www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan faaliyet konuları tablosuna göre girişimcinin geleneksel/ ileri girişimci olma durumuna göre destek veriliyor.

Geleneksel Girişimci Destek Programında, gerçek kişi statüsünde iş yeri açılırsa 5 bin TL kuruluş desteği, tüzel kişi statüsünde iş yeri açılırsa 10 bin TL kuruluş desteği veriliyor. Ayrıca 1. yılın ve 2. yılın sonunda her yıl çalıştırdığı personelin SGK prim gün sayısına göre 5-20 bin TL arasında değişen performans desteği sağlanıyor.

Girişimcinin; kadın, genç, engelli ve 1 .derece şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin TL ekleniyor. Toplamda 60 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek ödeniyor.

Girişimciliği Geliştirme destek programı. Destek üst limiti 370 Bin TL İleri Girişimci Destek Programında, Kuruluş ve Performans Desteği'ne ek olarak işletmenin teknoloji düzeyine bağlı olarak düşük ve orta düşük teknoloji için 100 bin TL, orta-yüksek teknoloji için 200 bin TL, yüksek teknoloji için ise 300 bin TL %75 geri ödemesiz destek oranında Makine-Teçhizat Desteği veriliyor.

İLERİ GİRİŞİMCİLERDE TOPLAMDA 370 BİN TL

İleri girişimcilerde toplamda 370 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor. İşletme Geliştirme Destek Programı İşletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla destekler veriliyor.

Program dahilinde işletmelere Yurt İçi Fuar, Yurt Dışı İş Gezisi, Nitelikli Eleman İstihdamı, Eğitim, Tasarım, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları, Belgelendirme, Test ve Analiz, Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi, Model Fabrika Desteği kapsamında 480 bin TL'ye kadar %60'ı geri ödemesiz olarak destek veriliyor.

 YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

 Yurt Dışı Pazar Destek Programı. KOSGEB, KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilmesinin yurt dışı pazar paylarını artırmasını, ihracata başlamasını ve e-ticarete başlamasını artırmak amacıyla da destekler veriyor. Program dahilinde işletmelerin personel, yazılım-donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test, analiz- belgelendirme ve hizmet alımı giderleri için 300 bin TL'ye kadar %70'i geri ödemesiz, %30'u geri ödemeli destek sağlıyor.

KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

KOBİ Finansman Destek Programı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması amacıyla destek verilmeye devam ediliyor. Hâli hazırda KOSGEB ile açılan işletmelere 10 farklı banka ile imzalanan protokole göre 3 yıl süreyle geçerli 50 bin TL'ye kadar işletme kredisi veya makine teçhizat kredisi olarak finansman sağlanıyor.

Bu kredinin yıllık faiz veya kâr payı tutarlarının önemli bir bölümü KOSGEB tarafından karşılanıyor. Bu krediler sürekli açık oluyor ve KOBİ'ler, istedikleri zaman limitleri dâhilinde bu destekten yararlanabiliyor.

KOBİ TEKNOYATIRIM

KOBİ teknoyatırım Destek Programı Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar destekleniyor.

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlandı. Düşük, orta-düşük teknoloji alanlarında toplam 1 milyon TL, orta-yüksek, yüksek teknoloji alanlarında toplam 5 milyon TL %60 oranında (%70'i geri ödemeli-%30,u geri ödemesiz) destek sağlanıyor.

İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

İş Birliği Destek Programı. KOBİ'lerin birbiriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik ortak imalat, ortak tasarım, ortak laboratuvar, ortak pazarlama, ortak iş birliği projeleri destekleniyor. İşletici kuruluş modelinde 5 milyon TL, proje ortaklığı modelinde 10 milyon TL %60 destekleme oranında (%70'i geri ödemeli-%30,u geri ödemesiz) destek sağlanıyor. Destek üst limiti 10 Milyon TL Destek oranı yüzde 60 Destek üst limiti 750 Bin TL. 450 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz 300 Bin TL'ye kadar geri ödemeli destek!

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı. Bu destekte; KOBİ'lerin ve girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve hizmet üretilmesi konularında yürütülen projeleri destekleniyor. Program dahilinde işletmelerin kira, makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı, personel ve proje geliştirme giderleri (eğitim, danışmanlık, sınai ve fikri mülkiyet hakları, tanıtım, yurt içi-yurt dışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik iş birliği ziyareti, test, analiz, belgelendirme) için 750 bin TL'ye kadar %75 geri ödemesiz destek veriliyor.

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Stratejik Ürün Destek Programı'nda; Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik işletmeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar destekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile eş güdümlü yürütülen program kapsamında yatırım projelerine, geri ödemesiz 1,5 milyon TL ve geri ödemeli 3,5 milyon TL olmak üzere toplamda 5 milyon TL'ye kadar %60 destekleme oranında (%70'i geri ödemeli~%30'u geri ödemesiz) destek sağlanıyor.

KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL Destek Programı, çağrı esaslı destek programıdır. Çağrılar, kalkınma planları, hükümet programları, yıllık hedefler, stratejik öncelikler dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirleniyor. Çağrı şartları belirlenmesine müteakip işletmelerin başvurusuna açılıyor.

Destek tutarları ve destek oranları çağrıya çıkılan programa göre değişiklik göstermekle beraber 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrıları kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verildi. Destek oranı %60'tır (personel desteği hariç).

Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30'u geri ödemesiz, %70'i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödeniyor. Personel giderleri için ise öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek veriliyor.

24 anahtar dcrk2D21Model Fabrikadan Eğitim Alan KOBİ'ye 70 Bin TL Destek KOSGEB, Model Fabrika'dan eğitim alacak KOBİ'lere 70 Bin TL'ye kadar destek veriyor. KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine imkân sağlamak, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla Model Fabrika Projesi hayata geçti.

İlki Ankara'da ikincisi Bursa'da açılan Model Fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda bu fabrikaların sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor. İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri model fabrikaların öncelikli olarak kurulacağı iller arasında yer alıyor.

Girişimciliğin Ön Şartı e-Akademi KOSGEB'in girişimcilik eğitim platformu olan KOSGEB e-Akademi ile geleneksel ve ileri girişimcilik eğitimlerini online olarak alınabiliyor. KOSGEB uzaktan eğitim sistemi, zaman ve mekândan tamamen bağımsız, mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla sanal ortamda derslerin işlendiği bir ortam sağlıyor.

Ücretsiz ve aracısız verilen eğitimlere https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden başvuru yapılabiliyor. Eğitimin içeriğinde elektronik kitaplar, etkileşimli videolar, etkileşimli e-öğrenme içerikleri, deneme sınavları, canlı dersler mevcut. Tamamladığınız eğitimler sonunda isme düzenlenen elektronik sertifikaya sahip olunabilir.

KOSGEB'İN KADINLARA, GENÇLERE VE ENGELLİLERE YÖNELİK AYRICALIKLARI

KOSGEB'in Kadınlara, Gençlere ve Engellilere Yönelik Ayrıcalıkları. Girişimcilik desteklerinde girişimcinin; kadın, genç, engelli ve 1 .derece şehit yakını olması durumunda Performans Desteği kapsamında her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin TL ekleniyor.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamındaki personel desteklerinde personelin yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranında %20 artış uygulanıyor. Kredi Finansman Destek Programı 'nda imzalanan protokol koşullarına bağlı olarak kadın ve genç girişimcilere kredi limitlerinde pozitif ayrımcılık yapılıyor.

19 Oca 2021 - 22:38 - Gündem

Muhabir  Kutlu Rıfatgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Başkent Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Başkent hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medya Başkent editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Başkent değil haberi geçen ajanstır.Anket 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Sizce Kim Olur?