- 20 Eyl 2022 - 15:30 G: 20 Eyl 2022 - 15:31

Kur'an-ı Kerim'de Geçen Erkek İsimleri! 2022 En Güzel Erkek İsimleri! Erkek Bebek İsimlerinin Anlamları

Kur'an-ı Kerim'de geçen erkek isimlerini arayan ebeveynler bebeklerine en güzel erkek ismini koymak için arayışa geçti. Anne ve baba adayları erkek bebeklerinin isimlerini Kur'an-ı Kerim'den olmasını isterken bu yazımızda sizler için Kur'an-ı Kerim'de geçen erkek bebek isimlerini ve anlamlarını araştırdık. İşte 2022 en güzel erkek bebek isimleri...

İrem Arslan
İrem Arslan Tüm Haberleri
mask

İslam aleminde doğacak olan evladına Kur'an-ı Kerim'den bir isim koymak isteyen ebeveynler erkek bebekleri için isim arayışına geçti. Erkek bebek isimlerinin anlamları oldukça merak edilirken bu yazımızda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen erkek bebek isimlerini araştırdık. İşte 2022 en güzel, erkek bebek isimleri ve anlamları...

A

ADEM

İlk yaratılan insan olarak Kuran’da yer alan Adem, temiz insan demektir.

AHMET

Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

AZİM

Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli

AHLAS

Temiz yürekli, iyi kimse

ARAF

Usuller, adetler, cennet ve cehennem arasındaki bölge.

AKİF

İbadet etmek anlamına gelir.

ABDİ

Kulluk ve itaat eden

ABDULLAH

Allah’ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.

AHAD

İhlas süresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

ALİM

Kur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamına gelir.

AFİL

Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

B

BAKİ

Baki Allah’ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

BEYDA

Kurak bir yer anlamına gelir.

BERK

Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur’an’da yer alan isimlerden biridir.

BATIN

Allah’ın 99 isimlerinden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

BURAK

Peygamber efendimizin Mirac’daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur’an’da bu isim geçmemekle birlikte, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.

BERKA

Şimşek, Kuzey Afrika’da bir şehir.

BÜKRE- BUKRA

Erken, Sabah, sabah vakti.

BUĞRA

Turna kuşu, turna üşürüşünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

BENAN

Parmakla göstereceğimiz kadar güzel demektir.

C

CEMİL

Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allah’ın 99 isimlerinden biridir. güzel anlamına gelmektedir.

CABBAR

Kur’an’da yer alan Cabbar simi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

CEZA

Kur’an’da birçok ayette geçen isimlerden biridir. Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.

CELİL

Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden biridir. yüce anlamına gelir.

CEBRAİL

Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.

CUDİ

İsmi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

CİHAD

Tevbe, hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

D

DEHRİ

İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

DAFİ

Kur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi engeli ortadan kaldıran anlamına gelir.

DİYAR

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

DAVUT-DAVUD

Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır

E

EKMEL

En eksiksiz, en uygun olan.

EMİN

Emniyete olan, korkusuz.

EBRAR

İyi, özü sözü doğru olan, dindar

EZEL

Başlangıcı olmayan

EYÜP

Kur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

ECİR

Kur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

ETKA

Hucurat suresinde yer alan Etka simi, Allah korkusu olan kimse demektir.

EBED

Kur’an2da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

EBU

Kur’an’da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır.

EFNAN

Rahman suresinde yer alan Efnan simi, tür anlamına gelmektedir.

EKREM

Alak ve fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.

F

FETTAH

Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

FURKAN

Kur’an’ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

FATİH

Allah’ın sıfatlarından biridir.

FUAD

Necm suresinin 11. Ayetinde geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

H

HAKKI

Kur’an’da geçen Hakkı ismi, doğrulukla ilgilidir.

HALİD

Sonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.

HAMDİ

Kur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.

HALİS

Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

HAYRİ

Kur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

HAKİM

Allah’ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surette yer almaktadır.

HAFIZ

Hem erkek heö kadın ismi olan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.

HATEM

Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

İ

İHSAN

Bağışlanma anlamına gelmektedir.

İDRİS

Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

İLYAS

Kur’an’da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir.

İBRAHİM

Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

İSA

Dört büyük peygamberlerden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

İSHAK

Peygamber adı olan ishak, güler yüz anlamına gelmektedir.

İSMAİL

Kur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

K

KAZIM

Kur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

KADİR

Kur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

KADER

Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

KAMER

Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

KAİM

Kur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

KAHHAR

Allah’ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

KAVİ

Allah’ın isimlerinde olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

KARUN

Kur’an’da birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin anlamına gelmektedir.

M

MUHAMMED

Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

MUSA

Dört büyük Peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.

MALİK

Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

MUSTAFA

Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

MUTTAKİ

Çekinen, ittika eden Allah’tan korkan

MAVERA

Bakara, Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

MELİK

Kur’an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamına gelir.

MEMATİ

İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

MÜRSELİN

Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.

MÜCAHİD

Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

N

NEZİR

Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.

NURİ

Nura ait, nurla ilgili demektir.

NACİ

Cehennemden kurtulmuş, cennetlik, kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir.

NECATİ

Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup.

NEHAR

Kur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir.

NEZİR

Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.

NADİ

Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

NASIR

Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

R

REŞAD

Doğru ve hak yolunda yürüme.

RESUL

Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

RAUF

Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır. Allah’ın isimlerindendir.

RIDVAN

Kur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

RAFET

Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır.

RACİ

Dönen, geri gelen, rica eden

S

SELİM

Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir.

SEFER

Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek

SÜLEYMAN

Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut’un oğludur.

SABRİ

Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir.

SEVA

Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Ş

ŞUAYİP

Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber.

ŞAKİR

Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir.

ŞÜHEDA

Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

T

TARIK

Kur’an-ı Kerim’de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

TAHA

Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır.

TALİP

Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamına gelir.

TUĞYAN

Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır.

U

UFUK

Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir.

ÜZEYİR

Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.

V

VELİ

Kur’an’da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Y

YUNUS

Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

YASİN

Kur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.

YAHYA

Kur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

YAKUP

Takip edilen anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

Z

ZÜMER

Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur’an’da Zümer suresinde geçer.

ZAKİR

Zikreden, zikredici demektir.

ZAHİT-ZAHİD

Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse.

20 Eyl 2022 - 15:30 - Yaşam


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Başkent Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Başkent hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Medya Başkent editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Başkent değil haberi geçen ajanstır.